Škola na zelenou

ZŠ a MŠ Dalešice, okres Třebíč

Dalešice 144
Dalešice
67554
568860682
skola.dalesice@seznam.cz

 

Jsme zapojeni do programu

ŠKOLNÍ MLÉKO

a do projektu OVOCE DO ŠKOL 

 

 

 

Vítáme Vás na stránkách

naší základní školy.

 

Základní škola Dalešice je neúplná málotřídní 

škola,která sdružuje základní školu,

mateřskou školu,školní jídelnu 

a školní družinu.

Škola má první až pátý ročník.

Organizace režimu školy je upravena 

s ohledem na psychické a fyzické 

zdraví žáků a v souvislosti se zajištěním 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Je zvolen vhodný systém dozorů na chodbách, 

v šatně i u oběda.  

Malý počet žáků umožňuje pedagogům

využívání moderních metod výuky 

a skupinové práce.

 

Škola je zaměřena : „ Škola na zelenou"

-  všestranné vzdělávání žáků s důrazem

   na environmentální  výchovu, lásku  

   k přírodě a zdravému životnímu stylu

-  otevřená pro všechny, připravena 

    spolupracovat  s rodiči a s širokou

    veřejností.

 

Soutěž ve sběru papíru

I v letošním školním roce pokračuje soutěž ve sběru starého papíru.

Noviny či časopisy (karton nevybíráme) musí být svázány do balíků (maximálně 5 kg), podepsané, papír nesmí být mokrý ani jinak znečištěný.

Podpořte svoje děti nebo se zbavte starého papíru a ekologicky ho zlikvidujte

 

 

 

 

 

 

Recyklohraní

I v letošním roce pokračujeme ve sběru baterii a drobných elektrospotřebičů v rámci programu RECYKLOHRANÍ. To je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.